Kullanım Koşulları | İnovapin Türkiye'nin Yenilikçi Epin Alışveriş Sitesi

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları 


İnovapin platformunu kullanmadan önce, Kullanım Koşullarını dikkatlice okumanızı öneriyoruz. 

Bu platformu kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır; 

Platformumuzun web sitesi ve web sitesine bağlı tüm bölümler inovapin (Site) firmasının malıdır ve firmamız tarafından işletilir. Siz (Kullanıcı) platformumuzda sunulacak olan hizmetleri kullanırken aşağıda sayılan koşullara bağlı olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmak ile kullanmaya devam etmek ile yasalara göre sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

Bu sözleşme İnovapin ve kullanıcılara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve sorumluluklar yükler. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde söz konusu hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler. 


 1. Sorumluluklar 

* İnovapin, fiyatlar ve hizmetler konusunda değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır. 


*İnovapin, üyelerin sözleşmeye konu hizmetlerden, teknik arızalar dışarıda kalmak koşulu ile yararlandırılacağını kabul ve vaat eder. 


*Kullanıcı, sitenin kullanımı esnasında tersine mühendislik gibi işlemler yapmayacağını ya da sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla herhangi bir işlemde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı ayrıca yukarıda sayılan durumlara aykırı hareket etmesi halinde ve 3. kişiler nezdinde ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder. 


*Kullanıcı, site içerisinde gerçekleştireceği işlemlerde sitenin herhangi bir kısmında veya iletişim kurarken genel ahlak kurallarına ve adaba, kanuna aykırı, kişi haklarına zarar veren, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırılık oluşturan, yasalara aykırı faaliyetleri teşvik eden içerik üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda oluşacak zarardan tamamen kullanıcı sorumludur ve bu durumda İnovapin yetkilileri; söz konusu hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve kullanıcı hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yargı mercilerinden gelen etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. 


* İnovapin üyelerinin birbirlerine karşı veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. 


2.  Fikri Mülkiyet Hakları 

* İnovapin platformunda yer alan unvan, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları İnovapin’e aittir ve bunların koruma altına alınması ulusal ve uluslararası hukuk tarafından gerçekleştirilir. İnovapin'in ziyaret edilmesi ya da İnovapin hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak ve taviz verilmesine neden olmaz. 


* İnovapin platformunda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz veya aktarılamaz. İnovapin ile ilgili herhangi bir detay diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak asla kullanılamaz.  

  

 3. Gizli Bilgi 

* İnovapin, kullanıcıların kişisel bilgilerini 3. kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan bilgiler şu şekildedir ; İsim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi. Söz konusu bilgiler kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 


* Kullanıcı; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru gibi pazarlama faaliyetleri bağlamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, İnovapin’in sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve kişisel bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına onay verdiğini kabul eder ve açıklar. Bu tür kişisel bilgiler firma çatısı altında müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun indirim ve kampanyalar oluşturmak ve bunlarla ilgili istatistiksel çalışmalar yapmak maksadı ile işlenebilecektir. 


* Gizli Bilgiler, ancak resmî kurumlar tarafından usulüne uygun bir şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanabilecektir.  

  

  4. Kayıt ve Güvenlik 

* Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. 


* Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz. 


  5. Mücbir Sebep 

* İnovapin ve kullanıcıların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden kaynaklı olarak sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez hale gelirse tarafların sorumluluğu bu süre zarfında ortadan kalkmış sayılır. Bu sürede İnovapin ve kullanıcıların sözleşmeden doğan hak ve sorumlukları askıya alınmaktadır. 

  

 6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik 

 * Sözleşme şartlarından bir tanesi, kısmen veya tamamen geçersiz olursa sözleşmenin diğer kısmı geçerliliğini korumayı sürdürür. 


  7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 

 * İnovapin, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğu kapsamındadır. Kullanıcı, sağlanan hizmetlerden faydalanmaya devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 


 8. Tebligat 

 * Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, İnovapin’in bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Kullanıcılar; üye olurken bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Bu adresin değişmesi durumunda 7 gün içerisinde değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder ve beyan eder. 


 9. Delil Sözleşmesi 

 * İnovapin ve kullanıcılar arasında sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İnovapin ve kullanıcıların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları ilgili kanun maddelerince uyarınca delil olarak kabul edilir. Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder ve beyan eder. 


  10. Uyuşmazlıkların Çözümü 

* Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 • Hızlı Teslimat

  7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

 • Güvenli Alışveriş

  3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

 • Uygun Fiyat

  İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

 • Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.