Refund Policy and Sales Agreement

İADE ŞARTLARI 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 2014 Tarihli 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesinin ''Ğ'' Bendine Göre; ''Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler Veya Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayri maddi Mallara İlişkin Sözleşmeler'' Cayma Hakkının İstisnası Olarak Gösterilmiştir. Bu Kapsamda www.inovapin.com websitemizde Adresinden Satılan Tek Kullanımlık Dijital Ürün, Kod, Kupon, Süre, Hediye Kartı, Kredi, Puan, Üyelik Gibi Hizmetler De Bu Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler Kapsamında Olduğundan Ürünlerin İadesi Veya Para İadesi Mümkün Değildir. İADE ŞARTLARI Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 2014 Tarihli 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesinin ''Ğ'' Bendine Göre; ''Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler Veya Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayri maddi Mallara İlişkin Sözleşmeler'' Cayma Hakkının İstisnası Olarak Gösterilmiştir. Bu Kapsamda websitemiz www.inovapin.com Adresinden Satılan Tek Kullanımlık Dijital Ürün, Kod, Kupon, Süre, Hediye Kartı, Kredi, Puan, Üyelik Gibi Hizmetler De Bu Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler Kapsamında Olduğundan Ürünlerin İadesi Veya Para İadesi Mümkün Değildir.


www.inovapin.com Sitesinden Kullanıcı/Tüketiciler Tarafından Alınan Her Türlü Ürün Veya Hizmetin Anında İfa Edilen Edim Niteliğinden Olmasından Ötürü Bu Ürün Veya Hizmetlerin Kullanımı Ve Fayda Elde Edilmesinde Kullanıcı/Tüketici Hatalarından Kaynaklanan Etkilerden Ve Zararlardan İnovapin Sorumlu Değildir. İnovapin Tarafından Sunulan Her Türlü Hizmet Ve Ürünün Yukarıda Anılan Vasıflarından Ötürü Kullanımından Ve Başarımından Doğan Risklerin Tümü Kullanıcıya/Tüketiciye Aittir. Mesafeli Sözleşme Niteliğindeki Bu Site İçindeki İşlem Ve Sözleşmeler İlgili Mevzuata Göre, Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler Ve Tüketiciye Anında Teslim Edilen Mallara İlişkin Sözleşmeler Cayma Hakkı Ve Kullanımına İlişkin Hükümlere Tabi Değildir. Bu Nedenle İnovapin Tarafından Hiçbir Koşul Altında Ücret İadesi Veya Değiştirme Yapılmamaktadır. İş Bu Sözleşme Kapsamında Taraf Olan Kişiler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Getirmiş Olduğu Bu Hükmü Bilmekle Yükümlüdür.


İnovapin Tarafından Sunulan, Hizmetleri Ve Bununla Bağlantılı Her Türlü Hizmet Kapsamında Kullanıcıların Kullanım Ve Katılım Koşullarının Aykırılık Niteliğinde Değerlendirilecek Herhangi Bir İhlal Veya Eyleminin Tespit Edilmesi Durumunda İlgili Hizmetin Doğrudan Veya Dolayı Sağladığı Her Türlü Hak Ve Kullanım Olanağını, Telif Hakları Sahibinin De Muvafakati İle Kullanıcının Sistem İçerisindeki Hesabı Geçici Veya Kalıcı Bir Süre Boyunca Dondurulacaktır. Bu Durumda Kullanıcı Sisteme, Sunulan Hizmete, Bu Hizmetle Bağlantılı Her Türlü Elektronik Platforma Ve Benzeri Ortama Tekrar Girmeyeceğini Ve Eğer O Ana Kadar Varsa Yapmış Olduğu Ödemelerin Adresini Talep Etmeyeceğini Beyan, Kabul Ve Taahhüt Eder.


 www.inovapin.com Sitesinden Kullanıcı/Tüketiciler Tarafından Alınan Her Türlü Ürün Veya Hizmetin Anında İfa Edilen Edim Niteliğinden Olmasından Ötürü Bu Ürün Veya Hizmetlerin Kullanımı Ve Fayda Elde Edilmesinde Kullanıcı/Tüketici Hatalarından Kaynaklanan Etkilerden Ve Zararlardan İnovapin Sorumlu Değildir. İnovapin Tarafından Sunulan Her Türlü Hizmet Ve Ürünün Yukarıda Anılan Vasıflarından Ötürü Kullanımından Ve Başarımından Doğan Risklerin Tümü Kullanıcıya/Tüketiciye Aittir. Mesafeli Sözleşme Niteliğindeki Bu Site İçindeki İşlem Ve Sözleşmeler İlgili Mevzuata Göre, Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler Ve Tüketiciye Anında Teslim Edilen Mallara İlişkin Sözleşmeler Cayma Hakkı Ve Kullanımına İlişkin Hükümlere Tabi Değildir. Bu Nedenle İnovapin Tarafından Hiçbir Koşul Altında Ücret İadesi Veya Değiştirme Yapılmamaktadır. İş Bu Sözleşme Kapsamında Taraf Olan Kişiler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Getirmiş Olduğu Bu Hükmü Bilmekle Yükümlüdür. 


İnovapin Tarafından Sunulan, Hizmetleri Ve Bununla Bağlantılı Her Türlü Hizmet Kapsamında Kullanıcıların Kullanım Ve Katılım Koşullarının Aykırılık Niteliğinde Değerlendirilecek Herhangi Bir İhlal Veya Eyleminin Tespit Edilmesi Durumunda İlgili Hizmetin Doğrudan Veya Dolayı Sağladığı Her Türlü Hak Ve Kullanım Olanağını, Telif Hakları Sahibinin De Muvafakati İle Kullanıcının Sistem İçerisindeki Hesabı Geçici Veya Kalıcı Bir Süre Boyunca Dondurulacaktır. Bu Durumda Kullanıcı Sisteme, Sunulan Hizmete, Bu Hizmetle Bağlantılı Her Türlü Elektronik Platforma Ve Benzeri Ortama Tekrar Girmeyeceğini Ve Eğer O Ana Kadar Varsa Yapmış Olduğu Ödemelerin İadesini Talep Etmeyeceğini Beyan, Kabul Ve Taahhüt Eder.  


MESAFELİ SATIŞ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

Web Sitesi : www.inovapin.com

 

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu İnovapin.com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır),

İnovapin.com adlı siteye üye olan kullanıcı bu sözleşmeyi onaylar ve kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Site’ ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar

Kullanıcı: Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde

yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Site: www.inovapin.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi inovapin.com Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site’ de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve

tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile;

Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak inovapin.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul

etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak inovapin.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa

uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve inovapin.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’ deki

hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara,

Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda

belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların

haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, inovapin.com adresine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple

inovapin.com ‘dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların inovapin.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. 

Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,

kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden inovapin.com’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İnovapin.com, Kullanıcılar tarafından inovapin.com’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, inovapin.com'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) inovapin.com’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, inovapin.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de

başka yollarla inovapin.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. inovapin.com, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri, faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri

zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.1 Satıcı olarak;

a. Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

b. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan

lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

d. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın inovapin.com' a işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil

her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde

gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),

f. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat,

ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, Kabul etmektesiniz. 

5.2. İnovapin.com’un Hak ve Yükümlülükleri

a) İnovapin.com, Site' de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.

inovapin.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) İnovapin.com, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu linkler, Kullanıcılar a sadece referans kolaylığı nedeniyle İnovapin.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların

içeriği hakkında İnovapin.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) İnovapin.com, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) İnovapin.com, Site'de sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcılar ve inovapin.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

f) İnovapin.com işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.

g) İnovapin.com, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme hakkına sahiptir.

h) İnovapin.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında İNOVAPİN BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini

beyan ve kabul eder. Üye, İnovapin.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin

yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, İNOVAPİN BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,İnovapin.com iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan

ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, İNOVAPİN BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, İnovapin.com iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece İnovapin.com iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması,

kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve inovapin.com iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.

İ) İnovapin.com kullanıcılara verdiği bonus bakiye ve hediye çeklerini istediği zaman kaldırma veya özeliklerini, kullanım sürelerini değiştirme hakkına sahiptir. Bonus bakiyesi veya hediye çekleri bakiye nakit yapılamaz. İnovapin.com yaptığı kampanyaların haklarını saklı tutar. İnovapin.com, 18 yaşını doldurmamış kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını saklı tutar.


6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi

Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür.

Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda İnovapin.com yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. İnovapin.com işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik

kartlarını isteme hakkı vardır. İnovapin.com üzerinden satın alınan E-pin - Dijital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez. Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır.

İnovapin.com kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle İnovapin.com tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir. Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında inovapin.com tarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi durumlarda inovapin.com iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. İnovapin.com ödemesi yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.

Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde inovapin.com tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. Bazı ödeme

kanallarında iade yapılamamaktadır.

İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 7 gün içinde yapabilirsiniz.14 günü geçen ödemelerin iadesi talep edilememektedir.

Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında inovapin.com tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki parayla ürün satın alarak bunu bize tekrar geri satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 2 İş Günüdür.

Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda İnovapin.com mesul değildir.

Site içerisinde kazanan bonusların kullanım süresi 1 senedir. Kullanılmayan bonuslar senenin son günü silinecektir.


7. Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde inovapin.com tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.


8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda inovapin.com yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Hatalı bildiren ürünler inovapin.com tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değiştirilir.

c) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan inovapin.com Sorumlu değildir. Satış yaptığımız oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.


9. Yanlış Tanıtılan ürünler

Kullanıcı aldığı ürünlerde inovapin.com web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda inovapin.com koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları inovapin.com tarafından karşılanır. Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve inovapin.com hiçbir sorumluk kabul etmez.


10. Vergilendirme

İnovapin.com, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır TÜRKİYE dışındaki her ülke kendi ülkesindeki vergi konuna uymak zorundadır.


11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (İnovapin.com' un telif haklarına tabi çalışmalar) İnovapin.com' a ait olarak ve/veya , 

İnovapin.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar,

İnovapin.com hizmetlerini, İnovapin.com bilgilerini ve İnovapin.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının İnovapin.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İnovapin.com' dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu

olacaklardır.

b) İnovapin.com'un, inovapin.com hizmetleri, inovapin.com bilgileri, inovapin.com telif haklarına tabi çalışmalar, inovapin.com ticari markaları, inovapin.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

İnovapin.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’ de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak

hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanlar ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, İnovapin.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İnovapin.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt

addedilmeyecek veya bu durumlar için inovapin.com dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak

olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İnovapin.com, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, İnovapin.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,


12. SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

İnovapin.com olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) İnovapin.com’a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, İnovapin.com sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, İnovapin.com dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde İnovapin.com'a bildirebilirsiniz. İnovapin.com'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınız ki İnovapin.com 'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. İnovapin.com gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.